Aktualności

Przebudowa części targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie – budowa wiaty handlowej.

Opublikowano dn. 12.12.2019
Autor: OPOCZNO


Etap II przebudowy targowiska miejskiego w Opocznie.

Gmina Opoczno w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymała wsparcie na przebudowę istniejącego w mieście targowiska w ramach projektu pn. „Przebudowa części targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie – budowa wiaty handlowej”.

W dniu 10 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego została podpisana umowa o przyznaniu pomocy z zakresu budowy lub przebudowy obiektów targowiskowych. Umowę wręczył Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, natomiast Gminę Opoczno reprezentował Pan Dariusz Kosno - Burmistrz Opoczna oraz Pani Barbarą Bąk – Skarbnik Gminy.

Projekt ma na celu utworzenie dogodnego miejsca sprzedaży lokalnych produktów rolnych i spożywczych poprzez budowę wiaty handlowej jako zadaszenia dla 20 stanowisk handlowych wraz z budową/przebudową infrastruktury technicznej: kanalizacyjnej, oświetleniowej oraz wymianą nawierzchni. Jego głównym celem jest stworzenie warunków dla przedsiębiorczości, rozwój i poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej oraz stworzenie rolnikom dogodnego miejsca do sprzedaży lokalnych produktów rolnych i spożywczych.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 706 545,44 PLN

Dofinansowanie 63,63% na realizację projektu w wysokości 449 574,00 PLN

 

 

 

 

 

https://www.lodzkie.pl/prow/archiwum-aktualno%C5%9Bci/pomoc-dla-inwestycji-w-targowiska-przyznana

Liczba wyświetleń: 3650

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0