Aktualności

„Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno”

Opublikowano dn. 28.11.2019
Autor: Mateusz Grodzicki


Informujemy że, nabór wniosków do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach konkursu zaplanowanego na styczeń 2020 - został przedłużony do 16 grudnia 2019 r.

Informacje można  uzyskać telefonicznie w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 44 786 01 18 jak również korzystając z poczty elektronicznej pod adresem                                                       nowypiec@um.opoczno.pl

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Opocznie w Wydziale Ochrony Środowiska budynek A, parter,  pokój nr A3  oraz w formie elektronicznej (skan wniosku)  za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej nowypiec@um.opoczno.pl jak również mogą być przesłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Administracji Publicznej (e PUAP)  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Informacje odnośnie warunków technicznych można uzyskać dzwoniąc na infolinię wykonawcy dokumentacji technicznej, która czynna będzie pod nr telefonu 669 212 715,  603 076 787 w dni robocze pomiędzy godziną 10:00 a 14:00  od dnia 14 listopada 2019 do dnia 16 grudnia 2019.


                                                                                       

 

Liczba wyświetleń: 4726

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0