Aktualności

Nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano dn. 10.10.2019
Autor: OPOCZNO


W środę, 9 października, w restauracji Parkowa w Opocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odbyła się specjalna uroczystość zorganizowana przez Gminę Opoczno, na którą zaproszeni zostali nauczyciele, którzy otrzymali nagrody przyznane przez Dariusza Kosno, burmistrza Opoczna, za szczególne osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne.

Podczas uroczystości burmistrz złożył wszystkim nauczycielom, dyrektorom, pracownikom obsługi, wychowawcom oraz instruktorom stowarzyszeń i organizacji wspierających działalność oświatową życzenia zdrowia, sukcesów zawodowych oraz zadowolenia ze swoich podopiecznych.

Podziękował również za trud i osobiste zaangażowanie w pracę na rzecz oświaty i edukacji. Słowa uznania w stronę nauczycieli i dyrekcji szkół skierowali także pozostali goście.

Wśród wyróżnionych nauczycieli znaleźli się
1. Jacek Stępień – dyrektor, SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie,
2. Robert Knap - nauczyciel, SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie,
3. Aneta Zięba – dyrektor, Przedszkole nr 5,
4. Renata Sobolewska – dyrektor, Przedszkole nr 4,
5. Ewa Łakomska – nauczycielka, SP w Modrzewiu,
6. Andrzej Badowski – nauczyciel, SP nr 3 w Opocznie,
7. Beata Kowalczyk - nauczycielka, SP w Libiszowie,
8. Ewa Pacan – dyrektor, SP w Januszewicach,
9. Krystyna Świerczyńska, - dyrektor, SP w Ogonowicach,
10. Witold Stanik - nauczyciel, SP w Ogonowicach,
11. Alina Chmal – nauczycielka, Przedszkole nr 8,
12. Anna Sobolewska – nauczycielka, ZSS nr 1 w Opocznie,
13. Dorota Krogulec– nauczycielka, ZSS nr 1 w Opocznie,
14. Grażyna Pytlos – nauczycielka, ZSS nr 1 w Opocznie,
15. Edyta Figura - dyrektor, Przedszkole nr 6,
16. Dorota Jurek – nauczycielka, Przedszkole nr 6.

W wydarzeniu udział wzięli również: Tomasz Łuczkowski, zastępca burmistrza Opoczna, Janusz Klimek, sekretarz miasta oraz Marek Ziębicki, dyrektor Wydziału Edukacji.

Liczba wyświetleń: 3740

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0