Aktualności

PRZYPOMINAMY O TRWAJĄCEJ INWENTARYZACJI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY OPOCZNO !!!

Opublikowano dn. 27.09.2019
Autor: OPOCZNO


Od maja br. na terenie gminy Opoczno odbywa się inwentaryzacja nieruchomości dotycząca sprawdzenia kotłów do ogrzewania domów, pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych oraz zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Powyższe działania odbywają się na podstawie art. 379 ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1396), art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) jak również w ramach Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Łódzkiego.

Podczas inwentaryzacji wypełniane są ankiety dotyczące rodzaju źródła ogrzewania budynku, informacje o ilości, rodzaju, kolorze, pojemności pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych oraz zbiornikach bezodpływowych (szambach) lub przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na nieruchomościach niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Celem akcji jest przede wszystkim dokładne rozpoznanie jakimi rodzajami kotłów ogrzewają swoje mieszkania nasi mieszkańcy, jaki jest ich stan i jaka jest skala ogrzewania kotłami niespełniających współczesnych wymagań. Zebrane informacje pozwolą nam zaplanować przyszłe działania gminy ukierunkowane na wymianę istniejących instalacji i urządzeń grzewczych.

Inwentaryzację przeprowadzają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Opocznie oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Mieszkańcy poszczególnych miejscowości i ulic na bieżąco są informowani o terminach przeprowadzania kontroli.

W dniach 22 – 23  października 2019 roku zostanie dokonana  inwentaryzacja ulic: Stanisława Małachowskiego, Wincentego Witosa, Leśna w następującej kolejności:

  • 22 października - ul. Stanisława Małachowskiego, Wincentego Witosa;
  • 23 października - ul. Leśna.

W dniu 8 października 2019 roku - inwentaryzacja ulic: Błonie, Rzeczna, Wałowa.

W dniach 9, 15 i 16 października 2019 roku - inwentaryzacja ulic: Ignacego Krasickiego, Torowa, Sosnowa, Sosnowa, Północna, Długa, Powstańców Wielkopolskich, Słoneczna, Kolejowa, Szkolna, Wiejska w następującej kolejności:

  • 9 października - ul. Ignacego Krasickiego, ul. Torowa, ul. Sosnowa, Północna;
  • 15 października - ul. Długa;
  • 16 października - ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Słoneczna, Kolejowa, ul. Szkolna, ul Wiejska.

Inwentaryzacja będzie dotyczyła sprawdzenia kotłów do ogrzewania domów, pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych oraz podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

W celu sprawnie przeprowadzonej inwentaryzacji prosimy o przygotowanie następujących informacji:

-  dokładny adres nieruchomości oraz imię i nazwisko właściciela/użytkownika;

-  rodzaj kotła oraz opału;

-  ilość, rodzaj i kolor pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.

Podczas inwentaryzacji wykonane zostaną zdjęcia frontu nieruchomości z nr posesji oraz zdjęcie kotła w kotłowni lub piwnicy.

Dziękujemy mieszkańcom za dotychczasową współpracę podczas wykonywanych czynności służbowych.

Liczba wyświetleń: 498

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie panoramy

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka