Aktualności

Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno

Opublikowano dn. 25.09.2019
Autor: Mateusz Grodzicki


Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 472 o pow. 0,0763 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Ks. Popiełuszki 7.

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 472 o pow. 0,0763 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Ks. Popiełuszki 7.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/335/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 marca 2010 roku opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 131 poz. 1039 z dnia 10 maja 2010 roku działka nr 472 położona w obr. 7 m. Opoczno leży w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – jednostka urbanistyczna – MN7.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Opoczno, wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich, objęta jest księgą wieczystą KW PT10/00046644/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opocznie.
Kształt działki zbliżony do trapezu. Dostęp do działki od jej strony zachodniej z drogi wewnętrznej o nawierzchni gruntowej. Teren działki nie jest ogrodzony i nie jest zabudowany. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią podobne nieruchomości niezabudowane oraz nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Sieć enn oraz wodno-kanalizacyjna w ul. Popiełuszki.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21 sierpnia 2019 roku.

Szczegóły w załączniku.

Regulamin przetargu 472

Ogłoszenie działka 472

Liczba wyświetleń: 2812

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0