Aktualności

Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno

Opublikowano dn. 25.09.2019
Autor: Mateusz Grodzicki


Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 486/1 o pow. 0,0510 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Ks. Popiełuszki 6. Regulamin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 486/1 w obr. 7 m. Opoczno

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 486/1 o pow. 0,0510 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Ks. Popiełuszki 6.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/335/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 marca 2010 roku opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 131 poz. 1039 z dnia 10 maja 2010 roku działka nr 486/1 położona w obr. 7 m. Opoczno leży w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – jednostka urbanistyczna – MN8.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Opoczno, wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich, objęta jest księgą wieczystą KW PT10/00046644/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opocznie.
Kształt działki zbliżony do regularnego. Maksymalna długość działki ok. 35 metrów i ok. 16 metrów szerokości. Długość działki zróżnicowana z uwagi na jej kształt oraz sąsiedztwo działki nr 486/2. Działka krótszym bokiem położona jest równolegle do ul. Św. Wojciecha. Teren działki nie jest ogrodzony i nie jest zabudowany. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią podobne nieruchomości niezabudowane oraz nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Sieć enn oraz wodno-kanalizacyjna w ul. Św. Wojciecha.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21 sierpnia 2019 roku.

Szczegóły w załączniku. 

Regulamin przetargu 486 na 1

Ogłoszenie działka 486 na 1

Liczba wyświetleń: 244

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie panoramy

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka