Aktualności

Szkoła w Libiszowie z nową ekopracownią

Opublikowano dn. 11.09.2019
Autor: OPOCZNO


W Szkole Podstawowej w Libiszowie zakończono realizację projektu pn.: „Utworzenie punktu dydaktycznego „Zielona klasa”. W ramach projektu posadzono m.in. różne gatunki drzew i roślin, zamontowano tablice dydaktyczne i elementy małej architektury oraz zakupiono materiały edukacyjne, które posłużą dzieciom do zrealizowania założonego programu w oparciu o tworzony ogród.

Zaprojektowana „Ekopracowania pod chmurką” stanowić będzie istotne miejsce, które ułatwi uczniom poznawanie świata, dostarczy im różnorodnych bodźców oraz wzbogaci ich wiedzę i umiejętności.

Łączna wartość zadania wyniosła 51.580,00 zł, z czego 45.980,00 zł stanowiła dotacja z WFOŚiGW w Łodzi, a 5.600,00 zł udział własny gminy.

W prezentacji ogródka dydaktycznego udział wzięli m.in. Tomasz Łuczkowski, zastępca burmistrza Opoczna, Helena Kuśmierczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Libiszowie i klasa V a wraz opiekunem - Aleksandrą Słowikowską.

 

 www.zainwestujwekologie.pl 

Liczba wyświetleń: 2778

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0