Aktualności

Nowy ogródek dydaktyczny

Opublikowano dn. 06.09.2019
Autor: OPOCZNO


Gmina Opoczno korzystając z możliwości pozyskania środków dla szkół i przedszkoli, jakie daje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przystąpiła do konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Ekopracownia pod chmurką” i złożyła dwa projekty.

Wraz z początkiem roku szkolnego w ramach pierwszego zadania, polegającego na utworzeniu punktu dydaktycznego pn. „Szkolna Oaza Spokoju” przy Szkole Podstawowej w Januszewicach, ukończone zostały prace zagospodarowania terenu wokół szkoły.

Na terenie nowo powstałego ogródka m.in.: posadzone zostały różnego rodzaju drzewa, krzewy i byliny, umieszczone zostały elementy małej architektury i tablice dydaktyczne. Powstał również ogródek warzywny, który na wiosnę będzie obsadzony nasionami warzyw.

Warto zaznaczyć, że na terenie powstałego punktu dydaktycznego będzie można prowadzić zajęcia edukacyjne i obserwacje. Będzie to również miejsce rekreacji i odpoczynku.

Łączna wartość zadania wynosiła 55.628,00 zł, z czego 47.456,00 zł stanowiła dotacja z WFOŚiGW w Łodzi, a 8.172,00 zł stanowił udział własny gminy.

Na prezentacji ogródka obecni byli: Tomasz Łuczkowski, zastępca burmistrza Opoczna, Ewa Pacan, dyrektor Szkoły Podstawowej w Januszewicach, uczniowie klas V i VII oraz opiekunowie klas Ewa Skorupa i Ewa Firmowska.

www.zainwestujwekologie.pl

Liczba wyświetleń: 928

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie panoramy

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka