Aktualności

Spotkania z mieszkańcami sołectw

Opublikowano dn. 12.07.2019
Autor: OPOCZNO


W tym tygodniu Dariusz Kosno, burmistrz Opoczna wraz z Januszem Klimkiem, sekretarzem miasta, Marcinem Jędrasikiem, prezesem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Andrzejem Snopczyńskim, naczelnikiem Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego UM oraz Sławomirem Jakóbczykiem, inspektorem w Zespole ds. Rolnictwa odwiedził trzy sołectwa, rozpoczynając w ten sposób cykl spotkań kierownictwa opoczyńskiego magistratu z mieszkańcami poszczególnych sołectw położonych na terenie Gminy Opoczno.

Pierwsze ze spotkań odbyły się w Adamowie,Bielowicach i Brzustówku. Burmistrz wraz z kierownictwem spotkał się z sołtysami, Radami Sołeckimi, Kołami Gospodyń Wiejskich, radnymi i licznie przybyłymi mieszkańcami, po to, aby zapoznać się z ich aktualną sytuacją, bieżącymi problemami i potrzebami.

Należy zaznaczyć, że spotkania były bardzo merytoryczne i z pewnością przyniosą one korzyści dla każdej ze stron.

Liczba wyświetleń: 2172

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0