Aktualności

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Opublikowano dn. 13.05.2019
Autor: OPOCZNO


W związku z opracowywaną na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi koncepcją rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno - Żarnów, odcinek w mieście i gminie Opoczno, przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców (głównie tych z Ogonowic, Ostrowa oraz z osiedla w rejonie ul. 17 Stycznia, Chopina i Waryńskiego) zapraszamy już 21 maja br., w godz. od 16.00 do 18.30 do Miejskiego Domu Kultury w Opocznie.

W konsultacjach wezmą udział m.in. pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi odpowiedzialni za przygotowanie koncepcji oraz przedstawiciele biura projektowego, którzy ją opracowują.

Zakres konsultacji obejmował będzie koncepcję rozbudowy drogi w obszarze miasta i gminy Opoczno.

Liczba wyświetleń: 204

Powrót
Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Zobacz nasze panoramy

Zobacz nasze panoramy

Facebook płytka ceramiczna

Facebook płytka ceramiczna

Panoramy

Poznaj opoczańskie panoramy

Facebook Gmina

Facebook Gminy

youtube

Odwiedź nas na youtube