Aktualności

ZGŁOŚ ZAPOTRZEBOWANIE NA WARSZTATY W SWOJEJ GMINIE W 2019 R.

Opublikowano dn. 09.05.2019
Autor: OPOCZNO


Warsztaty organizowane są przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy a współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" - poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Zgodnie z Harmonogramem Planu Komunikacji Stowarzyszenie Dolina Pilicy w 2019 roku zaplanowało
18 warsztatów
w 3 kategoriach tematycznych: Artystyczne, Kulinarne i Informatyczne.

Termin realizacji: 2019 rok

Ilość miejsc: 18 warsztatów x 10 osób = 180 osób

Dla kogo: Warsztaty przeznaczone są dla osób zamieszkujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy a w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych.

Zapisy na warsztaty trwają do dnia 09.06.2019 r.


Podmioty/Osoby zainteresowane zorganizowaniem warsztatów w swojej gminie prosimy o dostarczenie formularza zgłoszeniowego do biura LGD Stowarzyszenia Dolina Pilicy (ul. św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki) lub przesłanie na adres e-mail: dolinapilicy@onet.eu.


Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie na udostępnionym Formularzu do dnia 09 czerwca 2019 r.

Lista przydzielonych warsztatów zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.
W przypadku rezygnacji uczestnika, na jego miejsce wchodzi podmiot/osoba z listy rezerwowej.
Terminy zostaną ustalone telefonicznie.

Nasze propozycje warsztatów w kategorii:
ARTYSTYCZNE
Garncarstwo - (3h dzieci i młodzież)
Wiklina tradycyjna - (10h - 2 dni, młodzież i dorośli)
Bibułkarstwo - (4h - 1 dzień, 12h - 3 dni)
Ozdoby ze sznurka - (4h)
Pająki - (12h - 3 dni)
Ozdoby w technice Tiffany'go, metoda witrażowa/biżuteria - (5h, młodzież i dorośli)
Mydlarskie - (3h, młodzież i dorośli)

KULINARNE
Dekorowanie pierników - (5h)

INFORMATYCZNE
Podstawy obsługi komputera "Okno na świat" - (7 spotkań w sali informatycznej, osoby 50+)
Fotograficzne - fotoreportaż z wydarzenia.

Czekamy również na inne, ciekawe propozycje warsztatów.
Liczba wyświetleń: 1276

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0