Aktualności

INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Opublikowano dn. 09.05.2019
Autor: OPOCZNO

Data wydarzenia: 07.05.2019 od 00:00 - 31.08.2019 do 00:00

Od dnia 7 maja do dnia 31 sierpnia 2019 r. na terenie gminy Opoczno zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Burmistrz Opoczna, informuje, iż w związku z przystąpieniem w 2019 roku do opracowania „Ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków", wymaganej przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 1454) od dnia 7 maja 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. na terenie gminy Opoczno rozpoczęto przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie, w ramach realizacji projektu ZONE zostanie przeprowadzona inwentaryzacja źródeł ogrzewania oraz weryfikacja pojemników na odpady komunalne.

Powyższą inwentaryzację przeprowadzą wyznaczony pracownik Urzędu Miejskiego w Opocznie, a także pracownik Straży Miejskiej. Osoby wykonujące prace w terenie posiadają upoważnienie Burmistrza Opoczna.

Mieszkańców gminy Opoczno uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji osobom upoważnionym do wykonania przedmiotowej inwentaryzacji.

Liczba wyświetleń: 5280

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0