Aktualności

UWAGA OBJAZD

Opublikowano dn. 26.02.2019
Autor: rodzicki_m


INTOP Warszawa sp. z o.o. - Lider Konsorcjum - zawiadamia, że z dniem 25.02.2019r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu zgodna z „Projektem czasowej organizacji ruchu dla robót obiektu kolejowego w ciągu drogi krajowej nr 12 obwodnica Opoczna km 1+830” zatwierdzonym przez GDDKiA klauzulą nr O.Ł.Z- 2.4081.8.2019.1.ks z dnia 21 stycznia 2019r i uzgodnieniem nr 28/2019 z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.

W pierwszym etapie do dnia 24.03.2019r. zostanie wyłączona z ruchu obwodnica
Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12. Będziemy informować Państwa o kolejnych etapach robót drogowych.

2019-02-17 - GDDKiA - DK12 - zamknięcie obwodnicy Opoczna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [494.61 KB]

Mapa objazdów dla całkowitego zamknięcia DK 12m, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [399.15 KB]

 

 Mapa

Liczba wyświetleń: 3254

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0