Aktualności

Zaproszenie na V sesję Rady Miejskiej w Opocznie

Opublikowano dn. 25.02.2019
Autor: stempniak_p


Uprzejmie zapraszam na V sesję Rady Miejskiej w Opocznie, zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2019r. o godz. 15.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedłożenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Opoczyńskim w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Opoczno Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Opocznie oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Opocznie.

4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie
 Anna Zięba
Liczba wyświetleń: 1560

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0