Aktualności

Zawiadomienie o nadzwyczajnej V sesja Rady Miejskiej w Opocznie IX kadencji

Opublikowano dn. 08.07.2024
Autor: UM Opoczno


Uprzejmie informuję, że w dniu 11 lipca 2024 r. o godz. 14.30 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6 odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Opocznie IX kadencji zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie obrad. 

  2. Ślubowanie radnego.

  3. Przedłożenie porządku obrad.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,

b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2024-2040,

d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2024,

e) zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług,

f) zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu.

   5. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie

Dariusz Kołodziejczyk

 

 

Posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane on-line na kanale https://www.youtube.com/channel/UCWQyQEOWsS2CQo5PtK2nuEg 

Nagrania dostępne na stronie internetowej www.opoczno.esesja.pl 

Liczba wyświetleń: 384

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0