Aktualności

ROLNIK GMINY OPOCZNO 2024 ROKU

Opublikowano dn. 06.06.2024
Autor: Grzegorz Ksyta


Burmistrz Opoczna ogłasza konkurs „Rolnik Gminy Opoczno w Roku 2024”

Termin zgłaszania kandydatów upływa 28 czerwca 2024 r.

Zgodnie z pkt III.6. Regulaminu „Wnioskodawcami mogą być: sołtysi, rady sołeckie, Zarządy Kół Gospodyń Wiejskich, radni Rady Miejskiej w liczbie 3 osób, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze oraz Organizacje społeczno – zawodowe”. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Statuetek odbędzie się podczas uroczystości „Dożynek Gminnych 2024” lub w Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem RODO w załacznikach poniżej.

Liczba wyświetleń: 218

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0