Aktualności

ZAWIADOMIENIE O II SESJI RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE IX kadencji

Opublikowano dn. 15.05.2024
Autor: UM Opoczno


Uprzejmie informuję, że w dniu 20 maja 2024 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6, odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Opocznie IX kadencji.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedłożenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie Protokołu Nr LXXI/2024 VIII kadencji i Protokołu Nr I/2024 IX kadencji Rady. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników, 

b) określenia wzoru identyfikatora potwierdzającego pełnienie funkcji radnego, 

c) ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług,

d) ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa,

e) ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,  Oświaty  i Kultury,

f) ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej, 

g) ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu,

h) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,

i) ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji. 

5. Wybór Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji:

a) Zgłoszenia kandydatur, 

b) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług,

c) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług,

d) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa,

e) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa,

f) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,  Oświaty i Kultury,

g) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury,

h) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej,

i) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej,

j) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu,

k) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu,

l) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

m) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

n) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji,

o) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Opoczna. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie

Dariusz Kołodziejczyk

 

 

Posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane on-line na kanale YouTube Gminy Opoczno.

Nagrania dostępne na stronie internetowej www.opoczno.esesja.pl 

Liczba wyświetleń: 174

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0