Aktualności

Doręczenie decyzji podatkowych w 2024 roku

Opublikowano dn. 07.02.2024
Autor: UM Opoczno


Uprzejmie informujemy, że po raz kolejny Urząd Miejski w Opocznie organizuje na terenie miasta Opoczna doręczanie decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2024 przez pracowników Urzędu.

Doręczanie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 11 a 20, w sobotę od 9 – 16.  Osoby doręczające - pracownicy Urzędu nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych, będą wyposażeni w imienne identyfikatory.

Jeśli w tym czasie osoba doręczająca nikogo nie zastanie pod wskazanym adresem wróci w innym terminie lub zostawi informację z prośbą o kontakt telefoniczny w sprawie ustalenia sposobu doręczenia. 

Akcja roznoszenia korespondencji z zakresu decyzji podatkowych oraz zawiadomień rozpocznie się od 7 lutego bieżącego roku i potrwa do 29 lutego bieżącego roku.

Przypominamy!

Potwierdzeniem odbioru decyzji jest złożenie czytelnego podpisy i daty w miejscu wskazanym przez osobę doręczającą.

Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną wysłane przez operatora pocztowego – pocztę polską.

 

Podatnicy, którzy wnieśli o doręczenie pism – decyzji za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskazali organowi podatkowemu adres elektroniczny otrzymają decyzje zgodnie z wnioskiem.

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

 44 786-01 50 – teren m. Opoczna

 44 786 01 51 – teren Gminy

Liczba wyświetleń: 768

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0