Aktualności

Cyfrowy Urząd - aplikacja CZAS NA ODPADY dostępna dla mieszkańców gminy Opoczno

Opublikowano dn. 13.12.2023
Autor: Gmina Opoczno


Szanowni Mieszkańcy, zachęcamy do korzystania z rozwiązań teleinformatycznych pozwalających załatwić sprawy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi bez wychodzenia z domu.

Nowe funkcjonalności  dostępne w Portalu Komunikacji Online Urzędu Miejskiego w Opocznie pod adresem: https://eurzad.um.opoczno.pl/

 

Nowy moduł CZAS NA ODPADY, który uruchomiliśmy dla Państwa  pozwala użytkownikowi:

  • podejrzeć harmonogram wywozu odpadów,
  • zawężenia wyświetlanych danych poprzez wskazanie konkretnego adresu bądź typu frakcji, która go interesuje,
  • pozwala na zapoznanie się z informacjami na temat segregowania poszczególnych frakcji, w tym jaki rodzaj odpadów należy wrzucać do pojemników z odpadami dotyczącymi danej frakcji odpadów,
  • sprawdzenia informacji o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
  • otrzymywania powiadomień dotyczących harmonogramu wywozu odpadów z dodanych adresów.

 

Moduł pozwala również na określenie wykorzystywanych adresów, dla których mogą być wyświetlane harmonogramy wywozu odpadów jak i podgląd oświadczeń o otrzymywaniu korespondencji drogą elektroniczną złożonych w systemie.

 

 

Przypominamy Państwu, że pod adresem: https://www.opoczno.pl/aktualnosci/n,265456,cyfrowy-urzad.html dostępne są szersze informacje o Portalu komunikacji ONLINE, w tym jak się zalogować, jak złożyć oświadczenia, jak korzystać z Portalu i aplikacji mobilnej mInstytucja.

 

Zachęcamy i zapraszamy do korzystania z Portal Komunikacji ONLINE i wypróbowania oraz stosowania modułu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Liczba wyświetleń: 1950

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0