Aktualności

Wyjazd studyjny w region Małopolski

Opublikowano dn. 15.09.2023
Autor: Gmina Opoczno


Kolejna grupa przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich i animatorów kultury z Gminy Opoczno wzięła udział w wyjeździe studyjnym organizowanym w ramach projektu „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno — bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” finansowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny“ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 - 2021.

Tym razem uczestnicy wyjazdu spędzili trzy dni w Małopolsce, poznając bogatą i różnorodną kulturę ludową tamtego regionu. Wizytę rozpoczęto od zwiedzania Sądeckiego Parku Etnograficznego – największego muzeum skansenowego w Małopolsce prezentującego architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę lokalnych grup etnograficznych: Lachów, Podgórzan i Górali Sądeckich oraz grup etnicznych: Łemków, Niemców i Cyganów Karpackich.
Tu też odbyły się warsztaty kulinarne w trakcie, których uczestnicy piekli tradycyjne placki zwane proziakami oraz podpłomyki. Proziaki w kuchni małopolskiej podawane są z masłem czosnkowy lub też smalcem. Następnie grupa wzięła udział w warsztatach tkackich, podczas których utkano przepiękne i kolorowe krajki.
Następnego dnia grupa zwiedziła Muzeum Lachów Sądeckich im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich w Podegrodziu. W muzeum uczestnicy obejrzeli bardzo ciekawą wystawę poświęconą tradycyjnej kulturze regionu lachowskiego: rolnictwu, wiejskim rzemiosłom jak garncarstwo, kowalstwo, obróbka włókna i tkactwo.
Kolejnym punktem programu był udział w wystawie AGROPROMOCJA 2023, której ideom od ponad 30 lat jest promocja małopolskiego rolnictwa, firm działających w branży agrobiznesu oraz dorobku gospodarczego i kulturowego regionu. Zakres tematyczny wydarzenia obejmuje m.in. przetwórstwo rolno-spożywcze, ekologiczną żywność, pszczelarstwo, pokaz zwierząt, agroturystykę, dziedzictwo kulinarne, rękodzieło ludowe i folklor.
W bardzo bogatym tego dnia programie znalazła się również wizyta w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Dolina Dunajca“ w Nowym Sączu, kultywującego tradycje Sądecczyzny od 1969 roku. Prezes zespołu Kazimiera Legutko opowiedziała o sukcesach zespołu, oprowadziła po siedzibie oraz zaprezentowała tradycyjne stroje, w których występują. Następnie na zaproszenie zespołu „Dolina Dunajca”, grupa wzięła udział w Festiwalu Smaku Sadecczyzny w Piwnicznej Zdrój. Podczas festiwalu Panie z KWG z Gminy Opoczno miały możliwość poznać i spotkać się z Kołami Gospodyń Wiejskich z regionu Małopolski.
Ostatni dzień wyjazdu studyjnego grupa spędziła bardzo aktywnie. Uczestnicy udali się na wycieczkę, zwiedzili Bacówkę Obidza oraz weszli na Eliaszówkę, szczyt położony na granicy polsko-słowackiej. Na zakończenie tego dnia, a także całego wyjazdu grupa studyjna spotkała się z przedstawicielami Zespołu Parków Krajobrazowych w bacówce Kokuszka, która powstała w ramach realizacji projektu pn. „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej”.
Po intensywnych pełnych emocji trzech dniach grupa studyjna powróciła do Opoczna. 

 

 

Working together for a green competitive and inclusive Europe.

 Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Projekt Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców.

 

 

Liczba wyświetleń: 1122

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0