Aktualności

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE W TRYBIE STACJONARNYM

Opublikowano dn. 22.05.2023
Autor: OPOCZNO

Data wydarzenia: 31.05.2023 od 09:00 - 31.05.2023 do 00:00

Uprzejmie informuję, iż w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6 odbędzie się STACJONARNA sesja Rady Miejskiej w Opocznie

 

 sesja rady miejskiej

 Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przedłożenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie Protokołu Nr LVIII z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.

4.      Przedstawienie przez Burmistrza Opoczna Raportu o stanie Gminy Opoczno za 2022 rok.

5.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6.      Zapytania i wolne wnioski.

7.      Czystość i porządek w gminie oraz analiza opłat za odpady komunalne.

8.      Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2022r. – całkowity koszt zadania.

9.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,

b)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023 – 2040,

c)      zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2023,

d)   emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

e)   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Opocznie obr. 6 stanowiących własność Gminy Opoczno,

f)    wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

g)   określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Opoczno, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań,

h)   wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

10. Zamkniecie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba

 

Posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno.

Nagrania dostępne na stronie internetowej opoczno.esesja.pl

 

Liczba wyświetleń: 398

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

  Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BUDŻET OBYWATELSKI

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

  planowanie przestrzenne

 

JAKOŚĆ POWIETRZA

  jakość powietrza

 

STRAŻ MIEJSKA

straż miejska

straż miejska

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0