Aktualności

Prezentacja projektu zagospodarowania terenu, przy alei Sportowej w Opocznie – targowisko różności

Opublikowano dn. 18.05.2023
Autor: Mateusz Grodzicki


W środę 17 maja 2023 r. w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Opocznie, odbyło się spotkanie mieszkańców Opoczna z architektami Anną Kubik, Sebastianem Pałczyńskim reprezentującymi firmę 7S GROUP, Spotkanie otworzył Zastępca Burmistrza Tomasz Łuczkowski omawiając wizję zagospodarowania terenów nadrzecznych przy alei Sportowej w Opocznie.

Na spotkaniu zaprezentowano zakres i obszar objęty pracami projektowymi.
Omówiono stan istniejący, jak i przedstawiono multifunkcyjne propozycje projektowe.
W ramach opracowanej koncepcji, teren przy alei sportowej wraz z przestrzenią targową będzie nowoczesną strefą multifunkcyjną, na której ma pojawić się więcej nasadzeń, futurystyczne zadaszenie dla strefy targowej, wodny plac zabaw, miejsce bulwarowe nad rzeką, a także plac do organizacji koncertów i wydarzeń aktywizacyjnych dla mieszkańców. W projekcie uwzględniono ekologiczne rozwiązania, które zniwelują zanieczyszczanie rzeki Wąglanki. Podczas spotkania mieszkańcy mogli zaproponować swoje pomysły związane z zagospodarowaniem terenu, wypracowano wiele bardzo dobrych rozwiązań. Dziękujemy mieszkańcom za wspaniałe pomysły i aktywne uczestnictwo w spotkaniu.Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
Projekt Opoczno 2.0 – nowe otwarcie: Opoczno – bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek
przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców
finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021
 
 
On Wednesday, May 17, 2023, in the Wedding Hall of the Municipal Office in Opoczno, a meeting of the inhabitants of Opoczno with architects Anna Kubik and Sebastian Pałczyński representing the 7S GROUP company was held. The meeting was opened by Deputy Mayor Tomasz Łuczkowski discussing the vision of developing riverside areas at Aleja Sportowa in Opoczno. At the meeting, the scope and area covered by the project work were presented.
The existing state was discussed as well as multifunctional design proposals were presented.
As part of the developed concept, the area at the sports avenue together with the market space will be a modern multifunctional zone with more plantings, a futuristic roof for the trade fair zone, a water playground, a boulevard by the river, as well as a square for organizing concerts and activation events. for residents. The project includes ecological solutions that will reduce the pollution of the Wąglanka River. During the meeting, residents could propose their ideas related to land development, many very good solutions were developed. We would like to thank the residents for great ideas and active participation in the meeting.


Project "Opoczno - ecologically safe regional center of entrepreneurship
with a recognizable brand and a strong sense of local identity of the inhabitants
financed "financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014 - 2021".

 

Liczba wyświetleń: 644

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

  Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BUDŻET OBYWATELSKI

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

  planowanie przestrzenne

 

JAKOŚĆ POWIETRZA

  jakość powietrza

 

STRAŻ MIEJSKA

straż miejska

straż miejska

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0