Aktualności

Konkurs interwencyjny – 2. tura naboru

Opublikowano dn. 24.11.2022
Autor: OPOCZNO


Tu znajdziesz informacje o 2. turze naboru w konkursie na projekty interwencyjne w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wraz z niezbędnymi dokumentami. Nabór wniosków w 2. turze konkursu interwencyjnego rozpoczął się 22 listopada 2022 r. o godzinie 12:00. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 22 maja 2023 roku do godz. 12.00.

W ramach konkursu na projekty interwencyjne planowane jest dofinansowanie działań, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do wdrożenia i przynoszące konkretne rezultaty w czasie od 3 do 8 miesięcy.

Projekty te muszą również wpływać na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu, tj.:

 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

Działania realizowane w ramach projektów interwencyjnych powinny być reakcją na konkretną, bieżącą sytuację kryzysową i nie mogą mieć charakteru cyklicznego (np. być krótkim działaniem organizowanym co roku przez Wnioskodawcę). Rezultaty tych projektów nie muszą spełniać kryterium trwałości ani być podstawą dla wprowadzania zmian systemowych.

UWAGA: Działania stanowiące reakcję na wojnę w Ukrainie mogą być przedmiotem projektów interwencyjnych, ale muszą wpisywać się w ogólne cele Programu (rozwój społeczeństwa obywatelskiego), dotyczyć przynajmniej jednego z wyznaczonych w nim obszarów wsparcia oraz spełniać ogólne zasady konkursu interwencyjnego.

W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów interwencyjnych:

 • minimalna kwota grantu: 6000 EUR

 • maksymalna kwota grantu: 15 000 EUR,

 • czas realizacji: od 3 do 8 miesięcy,

 • wkład własny: nieobowiązkowy,

 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 2250 EUR (maksymalnie 15% podstawowej kwoty grantu).

Okresy składania wniosków i terminy publikacji decyzji o przyznaniu grantów:

 1. termin składania wniosków: 22.11.2022 – 21.12.2022 (decyzja o przyznaniu grantu: do 17.02.2023);

 2. termin składania wniosków: 22.12.2022 – 20.01.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 17.03.2023);

 3. termin składania wniosków: 21.01.2023 – 21.02.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 18.04.2023);

 4. termin składania wniosków: 22.02.2023 – 21.03.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 19.05.2023);

 5. termin składania wniosków: 22.03.2023 – 21.04.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 16.06.2023);

 6. termin składania wniosków: 22.04.2023 – 22.05.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 14.07.2023).

Ikona pdfTreść ogłoszenie dot. SKŁADANIA WNIOSKÓW W KONKURSIE NA PROJEKTY INTERWENCYJNE (NABÓR CIĄGŁY), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [246.30 KB]

Ikona pdf01. Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Konkursy na projekty interwencyjne. Nabór ciągły (2. tura). Część I., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [964.10 KB]

Ikona pdf01. Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Konkursy na projekty interwencyjne. Nabór ciągły (2. tura). Część II., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [563.55 KB]

Ikona pdf02. Formularz wniosku ze wskazówkami dla projektów interwencyjnych PDF, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [828.74 KB]

Ikona docx02. Formularz wniosku ze wskazówkami dla projektów interwencyjnych DOC, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [152.07 KB]

Ikona pdf03. Instrukcja składania wniosków w Generatorze, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [407.23 KB]

Ikona pdf04. Wzór Planu komunikacji ze wskazówkami PDF , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [390.48 KB]

Ikona docx04. Wzór Planu komunikacji ze wskazówkami DOC, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [294.99 KB]

Ikona pdf05. Karta oceny formalnej wniosku interwencyjnego PDF, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [193.73 KB]

 

 


 
 

 

 


Liczba wyświetleń: 308

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

  Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BUDŻET OBYWATELSKI

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

  planowanie przestrzenne

 

JAKOŚĆ POWIETRZA

  jakość powietrza

 

STRAŻ MIEJSKA

straż miejska

straż miejska

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0