Aktualności

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE W TRYBIE ZDALNYM

Opublikowano dn. 22.11.2022
Autor: OPOCZNO


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 9.00 odbędzie się ZDALNA sesja Rady Miejskiej w Opocznie.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przedłożenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie Protokołu Nr LI z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.

4.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Zapytania i wolne wnioski.

6.      Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.

7.      Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.

8.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu (Bukowiec),

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu (Międzybórz),

c)      obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2023,

d)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno,

e)      wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

f)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022-2040,

g)      zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2022,

h)      wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonych w Libiszowie,

i)       określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu,

j)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023,

k)    przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku”.

9.      Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba
 

Sesje Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane na żywo w Internecie na kanale YouTube gminy Opoczno.

 Sesja on-line oraz archiwalne zapisy dostępne na:

Liczba wyświetleń: 390

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

  Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BUDŻET OBYWATELSKI

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

  planowanie przestrzenne

 

JAKOŚĆ POWIETRZA

  jakość powietrza

 

STRAŻ MIEJSKA

straż miejska

straż miejska

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0