Aktualności

Drodzy Mieszkańcy!

 

Burmistrz Opoczna informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Opoczno przystępuje do dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Opoczno.

 

Zgodnie z przepisami ustawy, uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

  • przyznano lub wypłacono im dodatek węglowy
  •  jeśli nie złożono wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a dokonano zgłoszenia lub wpisania węgla, jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 

Według ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa  domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

 

Zgodnie z wprowadzonym rozporządzeniem do wyżej wymienionej ustawy gospodarstwo domowe będzie miało prawo zakupu paliwa stałego w ilości 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejne 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

 

Osoby zainteresowane zakupem węgla mogą pobrać wniosek, znajdujący się poniżej, jak również osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opocznie przy ul. Staromiejskiej 6 w biurze podawczym (budynek po dawnej Straży Miejskiej), w Wydziale Ochrony Środowiska, w budynku B, w pokoju nr 2.

 

Dokumenty do pobrania:

Ikona pdfWniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Ikona pdfKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


 

Wypełnione wnioski należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Opocznie w biurze podawczym przy ul. Staromiejskiej 6 lub na Placu Kościuszki 16.

 

Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku osoby zainteresowane zostaną poinformowane, że muszą dokonać opłaty za węgiel w kasie Urzędu Miejskiego w Opocznie, budynek D w formie gotówkowej lub płatność kartą i dopiero wtedy mogą odebrać zakupiony węgiel ze składu węglowego (lista składów węglowych zostanie podana w terminie późniejszym).

 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 44 786 01 92 lub osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Staromiejska 6, budynek B, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Liczba wyświetleń: 10447

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0