Aktualności

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Opublikowano dn. 23.09.2022
Autor: OPOCZNO


Burmistrz Opoczna informuje, iż wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła mieszkańcy gminy Opoczno będą mogli składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie ul. A. Mickiewicza 2A w terminie od dnia 22 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski będzie można składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) (np. poprzez ePUAP). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
  • tradycyjnie wypełniając formularz wniosku – bezpośrednio u pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.

Formularz wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła będzie dostępny w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej MGOPS w Opocznie.

Dodatkowe informacje, w tym odpowiedzi na pytania, uzyskają państwo pod numerami telefonów:  44 741 60 45,  44 741 60 33,    44 741 60 20 lub 44 755 41 97.

Szczegóły na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie http://ops.opoczno.pl/a,161,dodatek-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-cieplahttp://ops.opoczno.pl/a,161,dodatek-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla

Liczba wyświetleń: 306

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

  Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BUDŻET OBYWATELSKI

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

  planowanie przestrzenne

 

JAKOŚĆ POWIETRZA

  jakość powietrza

 

STRAŻ MIEJSKA

straż miejska

straż miejska

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0