Aktualności

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY PRZEDŁUŻONY

Opublikowano dn. 19.09.2022
Autor: OPOCZNO


Granty PPGR – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

 

Nabór uzupełniający trwa od 02.09.2022 r. do 30.09.2022 r.

Burmistrz Opoczna przedłuża nabór uzupełniający na 2 wolne miejsca w projekcie „Granty PPGR”. W ramach wsparcia uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani w ramach naboru uzupełniającego otrzymają sprzęt komputerowy – laptop. Celem projektu  jest wsparcie dzieci/wnuków/prawnuków byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarstw Rolnych w rozwoju cyfrowym i zapewnienie im dostępu do nowoczesnej edukacji i możliwości, które daje technologia.

 

Do przyznania wsparcia w ramach projektu grantowego kwalifikują się dzieci - uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które:

 

- są członkiem rodziny w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która była zatrudniona w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

- które zamieszkują gminę Opoczno.

 

W celu zgłoszenia do projektu należy dostarczyć:

· oświadczenie nr 7 wraz z klauzulą RODO  -  w przypadku dzieci do lat 18  (podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego) lub,

· oświadczenie nr 8 wraz z klauzulą RODO - w przypadku pełnoletniego ucznia szkoły ponadpodstawowej  (podpisane przez pełnoletniego ucznia),

· dokument poświadczający fakt zatrudnienia krewnego ucznia w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej,

· dokumenty potwierdzające pokrewieństwo w linii prostej ucznia i przodka pracującego w PPGR.

 

Dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Opocznie, Plac Kościuszki 16, pokój nr 6 – tel. 44 7860167.

Ikona docOświadczenie nr 7, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [154.50 KB]

Ikona docOświadczenie nr 8, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [154.50 KB]

logo

Liczba wyświetleń: 486

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

  Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BUDŻET OBYWATELSKI

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

  planowanie przestrzenne

 

JAKOŚĆ POWIETRZA

  jakość powietrza

 

STRAŻ MIEJSKA

straż miejska

straż miejska

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0