Aktualności

Konsultacje społeczne

Opublikowano dn. 06.07.2022
Autor: OPOCZNO


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projekem Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Opoczna zaprasza mieszkańców Gminy Opoczno do aktywnego udziału konsultacjach  społecznych w sprawie uzgodnienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Przedstawiony  Państwu projekt Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 wskazuje główne kierunki działań sprzyjających zrównoważonemu oraz długotrwałemu rozwojowi Gminy Opoczno. Strategia ma na celu przede wszystkim pozyskanie środków z budżetu UE w nowej perspektywie finansowania 2021-2027, a także umożliwienie inwestorom prywatnym i organizacjom pozarządowym ubieganie się o dofinansowanie na swoją działalność i rozwój. Przygotowany projekt Strategii uwzględnia możliwości współfinansowania zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych zgodnie z przygotowywanymi regionalnymi i krajowymi dokumentami programowymi na lata 2021-2027. 

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Celem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków, opinii i propozycji mieszkańców gminy Opoczno do projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030.

Termin konsultacji: 13 lipca – 12 sierpnia 2022 r.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Każdy, kto chce zgłosić swoje uwagi, propozycje, opinie i wnioski do projektu Strategii może to zrobić za pomocą formularza zgłaszania uwag, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opoczno (www.bip.opoczno.pl), na stronie www.opoczno.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”, w siedzibie Zespołu ds. Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Opocznie, plac Kościuszki 16 w Opocznie i w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Opocznie (Budynek F).

Uzupełniony formularz można złożyć drogą elektroniczną na adres:

a) e-mail: umopoczno@um.opoczno.pl

b) elektroniczna skrzynka podawcza e-puap: /0l9o63xmuq/SkrytkaESP

c) pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Urząd Miejski w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno (Biuro Obsługi Interesanta).

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest pod adresem: www.opoczno.pl
 

Ikona pdfStrategia rozwoju Gminy Opoczno 2030, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [5.15 MB]

Ikona docxFormularz uwag do projektu strategii Opoczno, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [38.50 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.18 KB]

Ikona pdfZałącznik I – Diagnoza Sytuacji społeczno-gospodarczej gminy , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.93 MB]

Ikona pdfZałącznik II – Diagnoza Stanu Ładu Przestrzennego w gminie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.91 MB]

Ikona pdfModel struktury funkcjonalno-przestrzennej miasto Opoczno, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [12.37 MB]

Ikona pdfModel struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Opoczno, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.27 MB]

Ikona pdfDiagnoza przestrzenna Strategia Gminy Opoczno 2030, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.91 MB]

Ikona pdfOpinia - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [194.28 KB]

Ikona pdfOpinia - Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.33 MB]


Liczba wyświetleń: 882

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

  Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BUDŻET OBYWATELSKI

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

  planowanie przestrzenne

 

JAKOŚĆ POWIETRZA

  jakość powietrza

 

STRAŻ MIEJSKA

straż miejska

straż miejska

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0