Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Opublikowano dn. 24.01.2022
Autor: OPOCZNO


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 stycznia 2022r. o godz. 10.00 odbędzie się ZDALNA sesja Rady Miejskiej w Opocznie.

 
 
sesja Rady Miejskiej
 

Porządek obrad:

1.   Otwarcie obrad.

2.  Przedłożenie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr XLII z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      nadania ulicy nazwy: Jarocińska,

b)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,

c)      przekazania środków finansowych dla Policji,

d)    przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,

e)   zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021,

f)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022-2038,

g)   zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2022,

h)  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Tomaszów Mazowiecki dotyczącego realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia,

i)    uchylająca uchwałę w sprawie włączenia Żłobka Miejskiego w Opocznie do Przedszkola Nr 6,

j)  uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w oddziale żłobkowym funkcjonującym w Przedszkolu Nr 6 z grupą żłobkową „Zielona Dolinka” w Opocznie,

k)  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy dla Przedszkola Nr 6 w Opocznie,  

l)   utworzenia gminnego Klubu Dziecięcego „Zielona Dolinka” w Opocznie oraz ustalenia statutu,

m)   ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Zielona Dolinka” w Opocznie,

n)  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2022 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno,

o)  wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno darowizny nieruchomości położonej w obr. 13 m. Opoczna,

p)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa,

q)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Opocznie obr. 6, stanowiących własność Gminy Opoczno,

r)  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej w obr. Sitowa oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży,

s)  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 

t)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulicy Piotrkowskiej i obwodnicy miasta,

u)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrów,

v)  wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu,

w)  ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2022.7. Straż Miejska – efekty realizacji zadań.

8. Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg.

9. Sprawozdania z prac Komisji Rady za 2021 r.

10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba
 

Sesja Rady Miejskiej w Opocznie jest rejestrowana w formie audiowizualnej oraz transmitowana na żywo w Internecie.

Sesja on-line oraz archiwalne zapisy dostępne pod adresem
 

Liczba wyświetleń: 964

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BUDŻET OBYWATELSKI

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

 tło boxu  fiolet

 

 

JAKOŚĆ POWIETRZA

jakość powietrza

 

STRAŻ MIEJSKA

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1 %

1% logo

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0