Aktualności

Ważna informacja w sprawie dostarczania odpadów BIO do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Różannie!

Opublikowano dn. 30.12.2021
Autor: OPOCZNO


Informujemy, że przekazywanie przez mieszkańców odpadów BIO bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostaje wstrzymane do odwołania.

Powyższa sytuacja spowodowana jest brakiem dopuszczenia do zbierania odpadów ulegających biodegradacji w zezwoleniu posiadanym przez prowadzącego PSZOK w Różannie.

W związku z powyższym ww. odpady będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wyłącznie sprzed posesji zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

Natomiast w przypadku zgromadzenia większej ilości odpadów BIO poza wyznaczonym terminem, odbiór tych odpadów nastąpi indywidualnie po wcześniejszym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości. Zgłoszenia należy dokonać pod numerem telefonu 44 786 01 20 Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Opocznie.

 

Prosimy nie obawiać się o gromadzone odpady BIO - wszystkie zostaną od Państwa odebrane.

 

Wprowadzone zmiany obowiązują do czasu uzyskania przez prowadzącego PSZOK zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów ulegających biodegradacji.

 

Dziękujemy za Państwa zrozumienie.

 

Liczba wyświetleń: 1760

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0