Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Opublikowano dn. 16.12.2021
Autor: OPOCZNO


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 grudnia 2021r. o godz. 14.00 odbędzie się ZDALNA sesja Rady Miejskiej w Opocznie zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Sesja Rady Miejskiej w Opocznie
 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedłożenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-2037,

b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021,

c) wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

d) wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie gminy Opoczno.

4. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

 

 

Liczba wyświetleń: 754

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0