Aktualności

Altana łącząca pokolenia w Różannie

Opublikowano dn. 16.11.2021
Autor: OPOCZNO


W miejscowości Różanna zakończyła się budowa altany w ramach projektu „Sołectwo na plus”

Wszystko dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu osób, a także pozyskanym środkom zewnętrznym. Altana została wybudowana w ramach projektu pod nazwą „Altana łącząca pokolenia w Różannie” zrealizowanego przy współudziale środków z dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenie wiejskim. Wsparcie ze środków  budżetu Województwa Łódzkiego wyniosło 9947,35zł, natomiast pozostała część sfinansowana została w ramach środków własnych Gminy Opoczno. Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej powstało wspaniałe miejsce do integracji. Wybudowana altana bez wątpienia stanie się wspaniałym miejscem do rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu. Mieszkańcy będą mogli się spotykać, a także organizować pikniki i festyny. Altana może być doskonałym miejscem na odpoczynek podczas spacerów czy też wycieczek rowerowych.

Całkowita wartość projektu – 11 439,00 zł

Współfinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego – 9947,35zł 

Środki własne gminy Opoczno- 1491,65zł

 

Liczba wyświetleń: 1830

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0