Aktualności

Mobilna stacja urzędnika

Opublikowano dn. 28.10.2021
Autor: OPOCZNO


Na mocy podpisanego z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Departamentem Zarządzania Systemami i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji porozumienia, Gmina Opoczno otrzymała sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniami składającymi się na mobilną stację urzędnika.

Posłuży ona  do przyjęcia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego z odciskiem palców w miejscu pobytu osoby. Upoważniony pracownik naszego magistratu przyjmie wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego i pobierze odciski palców i wzór podpisu od wnioskodawcy, który nie porusza się samodzielnie, bądź ma w tym zakresie duże trudności.

Gmina Opoczno zapewni przyjęcie wniosku od osoby zamieszkałej na terenie powiatu opoczyńskiego, która zgłosi i uprawdopodobni niepełnosprawność, bądź długotrwałą chorobę uniemożliwiającą złożenie wniosku w siedzibie organu gminy. Dla tych osób dowód osobisty będzie mógł odebrać pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do odbioru dowodu osobistego.

Z dotychczas posiadanego dowodu osobistego można korzystać do czasu, aż minie jego ważność.

Liczba wyświetleń: 1864

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0