Aktualności

Spektakl teatralny dla dzieci o tematyce ekologicznej pt. ”W zielonej krainie Oz”

Opublikowano dn. 22.10.2021
Autor: OPOCZNO


W dniach 20 i 21 października 2021 r. w Szkołach Podstawowych Nr 1, 2 i 3 w Opocznie odbył się spektakl teatralny dla dzieci opowiadający o zagadnieniach związanych z ekologią, nawiązujący do słynnej książki Lymana Franka Bauma - „Czarnoksiężnik z krainy Oz”.

Przedstawienie wystawione zostało przez Krakowskie Biuro Pro­mocji Kul­tury z Krakowa. Reżyserem i scenarzystą spektaklu jest Pani Alek­san­dra Kowal­czyk, a aktorzy, dzięki którym nie zabrakło wspaniałych wrażeń podczas przedstawienia to: Karolina Jędrze­jko, Dominika Żurawska i Patryk Bal­icki.

 

W spek­taklu poruszane zostały tem­aty smogu, niskiej emisji, zmian klimatycznych, seg­re­gacji odpadów i degradacji środowiska nat­u­ral­nego.


Spek­takl miał charak­ter inter­ak­ty­wny, czyli taki w którym wid­zowie brali czynny udział w przedstawieniu, odpowiadając na przy­go­towane pyta­nia i łamigłówki, poma­ga­jąc jednocześnie bohaterom.

Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział dzieci i opiekunów w poszczególnych szkołach, w tym jakże udanym spektaklu teatralnym o tematyce proekologicznej.

 

Mamy nadzieję, że kolejne inicjatywy edukacji ekologicznej podejmowane przez Gminę Opoczno spotkają się z zainteresowaniem placówek oświatowych oraz dadzą oczekiwane efekty w postaci większej świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

 

Zadbajmy wspólnie o środowisko, w którym żyjemy!

Liczba wyświetleń: 328

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BUDŻET OBYWATELSKI

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

 tło boxu  fiolet

 

 

JAKOŚĆ POWIETRZA

jakość powietrza

 

STRAŻ MIEJSKA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1 %

1% logo

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka