Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Opublikowano dn. 27.09.2021
Autor: OPOCZNO


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 14.00 odbędzie się ZDALNA sesja Rady Miejskiej w Opocznie.

 sezja rady miejskiej w Opocznie

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedłożenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego „Wszystko dla rodziny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021,

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-2036,

e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2021,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Opoczno,

g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030, 

h) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Opoczno do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

i) zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Opoczno,

j) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Piotrkowie Trybunalskim.

4. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba
 
 

Sesja Rady Miejskiej w Opocznie jest rejestrowana w formie audiowizualnej oraz transmitowana na żywo w Internecie.

Sesja on – line oraz archiwalne zapisy dostępne pod adresem:


Liczba wyświetleń: 1317

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0