Aktualności

Informacja dla mieszkańców gminy Opoczno

Opublikowano dn. 03.09.2021
Autor: OPOCZNO


Informujemy, że Gmina Opoczno zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. W związku z powyższym niezbędne jest pozyskanie informacji dotyczącej ilości posiadanych przez rolników odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. folii rolniczych (po kiszonkach), siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Prosimy rolników zainteresowanych udziałem w programie, posiadających w/w odpady o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Opocznie, Wydział Ochrony Środowiska, budynek A, pokój nr A2 (parter), celem udzielenia niezbędnych informacji (złożenie oświadczeń) dotyczących ilości posiadanych odpadów oraz uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych do 10 września 2021 r. (piątek).  
      
Formularze oświadczeń do pobrania:
 
W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Opoczno przekaże do wiadomości szczegółowe zasady odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Program przewidywany jest do realizacji w II kwartale 2022 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44 786 01 20.
 
Zadbajmy wspólnie o środowisko, w którym żyjemy!
Liczba wyświetleń: 1982

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0