Aktualności

Znamy wyniki oceny merytoryczno-prawnej oceny wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno

Opublikowano dn. 23.07.2021
Autor: OPOCZNO


Zakończyła się ocena projektów zgłoszonych w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno. Mieszkańcy zgłosili łącznie 25 projektów, z czego jeden został wycofany przez autora jeszcze przed etapem oceny formalnej, a kolejne trzy w trakcie oceny formalnej.

Wszystkie zgłoszone projekty zostały poddane ocenie formalnej, a następnie merytorycznej zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno powołana spośród pracowników UM oceniała m.in. czy projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a jego realizacja możliwa jest we wskazanej lokalizacji. Komisja miała również za zadanie oszacowanie kosztów realizacji danego projektu oraz kosztów jego eksploatacji.

 

Wyniki oceny merytoroczno-prawnej oceny wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno dostępne na stronie --> https://opoczno.budzet-obywatelski.org/projekty

 

Przypominamy, że Autorzy projektów, których propozycje zostały negatywnie ocenione mogą złożyć umotywowane odwołanie do Burmistrza Opoczna w trybie i na zasadach określonych w §15 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno.

Liczba wyświetleń: 848

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0