Aktualności

„Sołectwo na plus”

Opublikowano dn. 20.07.2021
Autor: OPOCZNO


Gmina Opoczno otrzymała z budżetu Województwa Łódzkiego dofinansowanie do czterech projektów w formie dotacji celowej, przeznaczone na sfinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego zostały przyznane przez Sejmik Województwa Łódzkiego w dniu 22 czerwca uchwałą nr XXXII/437/21 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach. Dotację udzielono 603 projektom zgłoszonym przez sołectwa na łączną kwotę 5 997 833,00 zł.

logo z wami zmieniamy łódzkie   logo Opoczno

19 lipca w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie nastąpiło podpisanie stosownych umów w obecności Burmistrza Opoczna Dariusza Kosno, Skarbnik Gminy Magdalena Ślęzak oraz dyrektora Wydziału Rolnictwa Sławomira Jakóbczyka. Sołectwa reprezentowali: Ogonowice – Aneta Wdówka, Ostrów – Agnieszka Niemiec, Różanna – Józef Skorupa.

 

Sołectwa Ogonowice, Ostrów, Modrzew i Różanna mogą rozpocząć już realizacje swoich projektów. Każde z nich otrzymało dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej zrealizowane zostaną następujące projekty:

  • Projekt I pn: „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ogonowice”

Całkowita wartość zadania 13 000,00 zł, wkład własny to kwota 3 000,00 zł.

  • Projekt II pn: „Altana łącząca pokolenia w Różannie”

Całkowita wartość zadania 11 500,00 zł, wkład własny to kwota 1 500,00zł.

  • Projekt III pn: „Ogrodowa wielofunkcyjna altana wiejska” będzie realizowany w sołectwie Ostrów

Całkowita wartość zadania 17 000,00 zł, wkład własny 7 000,00zł.

  • Projekt IV pn: „Integracja międzypokoleniowa w Sołectwie Modrzew”

Całkowity koszt zadania 12 000,00zł, wkład własny 2 000,00zł.

Celem projektów jest zwiększenie aktywnej integracji obywatelskiej i lokalnej. Wspieranie i pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców, budowanie świadomości obywatelskiej, tożsamości lokalnej, promowanie miejscowości.

Realizacja wszystkich projektów odbędzie się w terminie 1 lipca – 15 listopada 2021 roku.

Liczba wyświetleń: 4106

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0