Aktualności

Zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Opublikowano dn. 15.07.2021
Autor: OPOCZNO


Przypominamy producentom rolnym, że zbliża się termin składania do Urzędu Miejskiego w Opocznie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. ustala się jako sumę:

1,00 zł x 100,00 l/1ha x ilość ha użytków rolnych

oraz

1,00 zł x 30,00 l/1DJP x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

WAŻNE!!!

W związku z panującą sytuacją epidemii, pandemią koronawirusa SARS – CoV-2 pieniądze będą wypłacane przelewem na podany we wniosku rachunek bankowy.

Wnioski do pobrania w Wydziale Rolnictwa, Plac Kościuszki 16 (wejście A). Informacje pod numerem tel. 44 786 01 67 lub 44 786 01 68.

 

Wszystkie osoby przychodzące do urzędu zobowiązane są do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos oraz dezynfekowania rąk płynem dezynfekującym dostępnym przy wejściu.

Liczba wyświetleń: 1886

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0