Aktualności

Burmistrz wręczył nagrody laureatom konkursu „Zaplanuj z nami Opoczno”

Opublikowano dn. 10.05.2021
Autor: OPOCZNO


W piątek, 7 maja w Sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie podczas uroczystego spotkania Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno wręczył nagrody i dyplomy laureatom Konkursu planistycznego „Zaplanuj z nami Opoczno”. W spotkaniu uczestniczyli również Janusz Klimek Sekretarz Miasta oraz Justyna Małachowska dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Opocznie. Konkurs został zrealizowany przez Gminę Opoczno w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs polegał na przygotowaniu projektu terenu rekreacyjnego, stanowiącego dowolny fragment przestrzeni miejskiej znajdującej się na obszarze objętym przystąpieniem do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Partyzantów, Ceramicznej, Przemysłowej oraz przedłużenia ulicy Brzozowej. Skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych położonych na terenie gminy Opoczno oraz uczniów szkół ponadpodstawowych znajdujących się poza granicami gminy Opoczno, ale będących mieszkańcami gminy Opoczno.

W ramach konkursu do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Opocznie wpłynęło 14 prac, które zostały ocenione przez Komisję Konkursową na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia br.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać:

I miejsce i nagrodę w wysokości 2 000,00 zł Marcelinie Ziółkowskiej

II miejsce i nagrodę w wysokości 1 600,00 zł Patrykowi Zalewskiemu

III miejsce i nagrodę w wysokości 1 200,00 zł Amelii Witoń

Komisja konkursowa przyznała również:

  • siedem wyróżnień i nagrody w wysokości 700,00 zł, które otrzymali: Maja Zwolińska, Jagoda Kmita, Michał Miśkiewicz, Krzysztof Kata, Wiktoria Sobczyk, Przemysław Jakubczyk i Zuzanna Domagała.
  • cztery wyróżnienia i nagrody w wysokości 691,65 zł, które otrzymali: Julia Chodorowska, Monika Madej, Julia Pokrzywka i Alicja Drobot-Król.

Ogólna wartość nagród przyznanych w konkursie wyniosła 12 466,60 zł - środki w całości pochodzą z pozyskanych przez gminę środków zewnętrznych z Europejskiego Funduszu Społecznego i nie obciążyły budżetu gminy.

 

 

Liczba wyświetleń: 1436

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BUDŻET OBYWATELSKI

Tło

Ikona

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Tło

Ikona

JAKOŚĆ POWIETRZA

Tło

Ikona

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

ikona FB

Opoczno 2.0