Aktualności

Informacja

Opublikowano dn. 09.04.2021
Autor: OPOCZNO


Urząd Miejski w Opocznie informuję o wpływie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących przy ul. Partyzantów w Opocznie.

 
ZAWIADOMIENIE
 
o wpływie wniosku informującego o zamiarze realizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących
 
Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 219 z późn. zm.) uprzejmie informuję o wpływie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących przy ul. Partyzantów w Opocznie na działkach nr ewid.: 618, 659, 619, 1/6, 1/7 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno.
 
W dniu 9 kwietnia 2021 r. wniosek wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie pod adresem: http://bip.opoczno.pl/inwestycje-mieszkaniowe-i-towarzyszace (zakładka - Zagospodarowanie przestrzenne – Inwestycje mieszkaniowe i towarzyszące). Dokumenty są również dostępne do wglądu w Urzędzie Miejskim w Opocznie, ul. Staromiejska 6, w Wydziale Rozwoju Miasta, budynek E1.
 
Stosownie do treści przepisu art. 7 ust. 11 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, uwagi do powyższego wniosku można składać w postaci papierowej bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Opocznie lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno albo w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730), bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: umopoczno@um.opoczno.pl, lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: http://www.bip.opoczno.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. do dnia 30 kwietnia 2021 r., z podaniem: imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wnioskodawcy, jego adresu oraz przedmiotu wniosku.
 
 
 
Liczba wyświetleń: 556

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BUDŻET OBYWATELSKI

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

 tło boxu  fiolet

 

 

JAKOŚĆ POWIETRZA

jakość powietrza

 

STRAŻ MIEJSKA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1 %

1% logo

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka