Aktualności

Stypendia sportowe w gminie Opoczno

Opublikowano dn. 09.02.2021
Autor: Mateusz Grodzicki


Burmistrz Opoczna ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych przeznaczonych dla szczególnie uzdolnionych zawodników za 2020 rok. Wnioski należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, w Biurze Obsługi Interesanta.

Stypendium sportowe może zostać przyznane zawodnikom zrzeszonym w klubach sportowych i podmiotach zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności sportowej, mających siedzibę na terenie Gminy Opoczno, uprawiającym sport i osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

1)posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję, bądź inny dokument uprawiający do udziału w zawodach sportowych:

2)nie ukończył 21 lat,

3)w roku poprzednim uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych,

a)wziął udział w mistrzostwach Świata lub Europy,

b)zajął co najmniej miejsce od I-X w Mistrzostwach Polski w danej kategorii wiekowej w sportach indywidualnych lub zespołowych organizowanych przez Polskie związki Sportowe,

c)zdobył jeden z medali Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS,

d)został powołany do kadry wojewódzkiej bądź krajowej,

4)nie została nałożona na niego kara dyscyplinarna przez polski lub okręgowy związek sportowy lub przewidziana w statucie klubu sportowego, którego jest członkiem,

5)nie pobiera stypendium sportowego pochodzącego ze środków budżetu państwa oraz samorządu innych szczebli,

Wnioski mogą składać kluby sportowe i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności sportowej.

Ikona docxzgoda_stypendia

Ikona pdfUCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

Ikona docxwniosek o przyznanie stypendium

Ikona docxklauzula_stypendia, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.86 KB]

 

Liczba wyświetleń: 1114

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BUDŻET OBYWATELSKI

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

 tło boxu  fiolet

 

 

JAKOŚĆ POWIETRZA

jakość powietrza

 

STRAŻ MIEJSKA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1 %

1% logo

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka