Aktualności

Odbierz decyzje podatkowa przez internet

Opublikowano dn. 20.01.2021
Autor: OPOCZNO


Burmistrz Opoczna informuje o możliwości otrzymywania decyzji podatkowych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej  w  ujednolicony, standardowy sposób.

Aby złożyć wniosek konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. (Więcej informacji o założeniu konta na platformie ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta. Jeśli nie masz profilu zaufanego, zobacz jak założyć profil zaufany na stronie obywatel.gov.pl)

Osoby fizyczne, które chcą otrzymywać decyzje podatkowe za pośrednictwem ePUAP, powinny wnieść wniosek  (w formie pisma ogólnego) o doręczanie decyzji w formie elektronicznej.

Formularz wniosku można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne 

 

Ważne! We wniosku należy JASNO wyrazić chęć otrzymania decyzji podatkowych w formie elektronicznej oraz podać swoje dane wraz z adresem nieruchomości, której dotyczy decyzja podatkowa.

Zachęcamy do tej formy odbioru decyzji podatkowych.

W każdym momencie osoba fizyczna ma prawo do rezygnacji z doręczania decyzji za pośrednictwem ePUAP. W takim przypadku dokument  będzie doręczany w sposób tradycyjny, tj. w formie papierowej, listem doręczanym za pośrednictwem operatora pocztowego.

Liczba wyświetleń: 1576

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BUDŻET OBYWATELSKI

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

 fiolet

 

 

JAKOŚĆ POWIETRZA

jakość powietrza

 

STRAŻ MIEJSKA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

PRZEKAŻ 1 %

1% logo

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka