Aktualności

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OPOCZNA O NABORZE WNIOSKÓW

NA WYMIANĘ PIECA

 

Burmistrz Opoczna informuje, że w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXII/242/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych, ogłasza NABÓR WNIOSKÓW od osób fizycznych  zainteresowanych otrzymaniem dotacji z budżetu Gminy Opoczno na wymianę źródła ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych z ogrzewania zasilanego paliwem stałym (np. węgiel, ekogroszek) na ogrzewanie ekologiczne, wykorzystujące jako źródło ogrzewania:

1)         1) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

2)        2) kocioł gazowy,

3)        3) pompy ciepła,

4)        4) ogrzewanie elektryczne (z wyłączeniem pomp ciepła),

5)        5) kotły na biomasę, pellet spełniające parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy.

 

W ramach zadania konieczne jest zdemontowanie starego pieca  i zainstalowanie

w to miejsce nowego, co musi zostać potwierdzone przez komisję  podczas kontroli.

 

 Wnioski składać można na przedsięwzięcia, które wykonane i rozliczone zostaną w 2020 r., tj. ich realizacja rozpocznie się po złożeniu wniosku o udzielenie dotacji, a zakończenie nastąpi nie później niż do 30 listopada 2020 r.

Wysokość dotacji wynosi 80 % kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej  niż 5.000,00zł.
                 

Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym, w okresie:

od 15.09.2020 r. do 16.10.2020 r. lub do wyczerpania puli środków, o czym poinformujemy.

 

Formularz wniosku o dotację oraz pozostałe załączniki należy pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Opocznie: www.bip.opoczno.pl lub www.opoczno.pl
 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:

  •    w formie papierowej (w godzinach pracy Urzędu, Wydział Ochrony Środowiska,  ul. Staromiejska 6 w Opocznie, budynek A, pokój nr 3, parter),
  •    w formie elektronicznej poprzez platformę e-puap.

Wnioskodawca składając wniosek o dotację, zobowiązany jest zapoznać  się z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/242/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.

 

Załączniki:

Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXII/242/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Regulamin

Wzór wniosku o udzielenie dotacji

Wzór wniosku o wyplatę dotacji

 

Kontakt w przypadku pytań dotyczących wypełniania wniosku:

Wydział Ochrony Środowiska

tel. 44 786 01 18,

44 786 01 83.

Zadbajmy wspólnie o środowisko w którym żyjemy!

Liczba wyświetleń: 1102

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BUDŻET OBYWATELSKI

 

 

STRAŻ MIEJSKA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka