Aktualności

„Szansa na nowy start” – szkolenia i staże

Opublikowano dn. 27.07.2020
Autor: OPOCZNO


Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie „Szansa na nowy start” – szkolenia i staże.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby mieszkające na terenie województwa łódzkiego, które:

 •  Utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 •  Są osobami przewidzianymi do zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika;
 •  Są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Jakie wsparcie oferuje projekt?

Ścieżka „Przekwalifikowanie”:

 •  Doradztwo zawodowe,
 •  Poradnictwo psychologiczne,
 •  Szkolenie dopasowane do indywidualnych potrzeb,
 •  5 miesięczne płatne staże zawodowe.

Ponadto zapewniamy:

 •   Zwrot kosztów dojazdu,
 •   Catering,
 •   Bezpłatne materiały szkoleniowe,
 •   Ubezpieczenie szkoleniowe,
 •   Stypendium szkoleniowe,
 •   Stypendium stażowe.

Kontakt:
Biuro projektu: KSWP Piotrków Trybunalski, Plac Kościuszki 7, tel. 44 741 75 01

https://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/szansa-na-nowy-start

Projekt „Szansa na nowy start” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Łódzkim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Liczba wyświetleń: 242

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

STRAŻ MIEJSKA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka