Aktualności

Zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Opublikowano dn. 21.07.2020
Autor: OPOCZNO


Przypominamy producentom rolnym, że zbliża się termin składania do Urzędu Miejskiego w Opocznie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. ustala się jako sumę:

1,00 zł x 100,00 l/1ha x ilość ha użytków rolnych

oraz

1,00 zł x 30,00 l/1DJP x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

WAŻNE!!!

W związku z panującą sytuacją epidemii, pandemią koronawirusa SARS – CoV-2 pieniądze będą wypłacane przelewem na podany we wniosku rachunek bankowy.

Wnioski do pobrania dostępne są w Wydziale Rolnictwa, Plac Kościuszki 16 (wejście A).

Informacje pod numerem tel. 44 786 01 67 lub 44 786 01 68.

Wszystkie osoby przychodzące do urzędu zobowiązane są do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos oraz dezynfekowania rąk płynem dezynfekującym dostępnym przy wejściu.

 

Liczba wyświetleń: 986

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

STRAŻ MIEJSKA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka