Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Opublikowano dn. 29.06.2020
Autor: OPOCZNO


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 lipca 2020r. o godz. 9.00 odbędzie się ZDALNA sesja Rady Miejskiej w Opocznie

 
 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

    1.      Otwarcie obrad.

    2.      Przedłożenie porządku obrad.

    3.     Przyjęcie Protokołów Nr XIX i XX z sesji Rady Miejskiej w Opocznie

       VIII kadencji.

4.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.    Informacja na temat stanu spraw związanych z funkcjonowaniem odlewni WIS GROUP Sp. z o.o. 

    6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020-2035,

b)    zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020,

c)     zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie oraz nadania statutu,

d)    wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Ludowy Klub Sportowy „Opocznianka”,

e)    wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Stowarzyszenie Maratończycy Opoczno Oknonet Ultra Run,

f)     wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,

g)  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Opoczno prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności  naniesień budowlanych,

h)   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie, obr. 6, stanowiącej własność Gminy Opoczno,

i)    przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym,

j)    zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

k)  ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opoczno na rok szkolny 2020/2021,

l)   ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno,

m) ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie,

n)  określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.

7.  Zapytania i wolne wnioski.

    8.   Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

 

 

Sesja Rady Miejskiej w Opocznie jest rejestrowana w formie audiowizualnej oraz transmitowana na żywo w Internecie.

 

Sesja on – line oraz archiwalne zapisy dostępne pod adresem:

Liczba wyświetleń: 180

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

STRAŻ MIEJSKA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka