Profilaktyka uzależnień

Ogłoszenie

Opublikowano dn. 10.06.2021
Autor: OPOCZNO


Małe granty

OGŁOSZENIE

 

o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Burmistrz Opoczna informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 roku Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „Return-Opoczno” z siedzibą w Parczówku złożył wniosek o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu gminy Opoczno, pn. ”Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez sport – tenis moją nową pasją”.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Gmina Opoczno uznając celowość realizacji tego zadania zamierza zlecić ww. stowarzyszeniu realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

W myśl art. 19a ust. 3 i ust. 4 ww. ustawy do dnia 17 czerwca 2021 roku do godziny 15:30 można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty.

 

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Opoczna zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Tenisa Ziemnego „Return-Opoczno” w Parczówku.

 

Ikona pdfOferta Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego "Return -Opoczno", plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.99 MB]

Liczba wyświetleń: 106

Powrót
BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

PTTK Opoczno

 

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

Sport i Rekreacja Gmina Opoczno

Relacje z wydarzeń