Konsultacje w toku

Zaplanuj z nami Opoczno - konkurs

Opublikowano dn. 23.03.2021
Autor: OPOCZNO


Burmistrz Opoczna serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie planistycznym „Zaplanuj z nami Opoczno”:

  •  uczniów szkół ponadpodstawowych położonych na terenie gminy Opoczno,  

  • uczniów szkół ponadpodstawowych znajdujących się poza granicami gminy Opoczno, ale będących mieszkańcami gminy Opoczno.

Praca konkursowa polega na przygotowaniu projektu urządzenia terenu rekreacyjnego, stanowiącego dowolny fragment przestrzeni miejskiej określonej w Regulaminie Konkursu. Projekt ma zostać wykonany w formie planszy w dowolnej płaskiej technice plastycznej lub w całości w formie elektronicznej.

W Konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody: trzy nagrody główne, które wynoszą odpowiednio do zajętego miejsca - 2000,00 zł, 1600,00 zł i 1200,00 zł oraz siedem wyróżnień po 700,00 zł każde.

Przed przystąpieniem do sporządzania pracy proszę zastanowić się nad odpowiedziami na poniższe pytania:

- Jakiego terenu rekreacyjnego brak w przestrzeni miejskiej, a który mógłby się znaleźć na terenie objętym opracowywanym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  dla  części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Partyzantów, Ceramicznej, Przemysłowej oraz przedłużenia ulicy Brzozowej?

- Jakie elementy małej architektury – czyli ławki, kosze na śmieci, latarnie i inne meble miejskie i w jakiej formie, kształcie, kolorystyce powinny znaleźć się w otaczającej przestrzeni?

- Które elementy nawiązujące do tradycji Opoczna (folkloru, ceramiki, wycinanek i innych zagadnień kojarzących się z Opocznem) są najważniejsze i powinny pojawić się w przestrzeni?

- Jakiego rodzaju aktywności będzie można realizować w projektowanej przestrzeni?

- Jak zaproponowany sposób urządzenia terenu wpłynie na jakość życia mieszkańców Opoczna?

Prace konkursowe należy złożyć do 16 kwietnia 2021 r. do 14:00 do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny poniżej. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu można uzyskać wysyłając e-mail na adres: katarzyna.stanczyk@um.opoczno.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 44 786 01 45.

Ikona pdfRegulamin Konkursu Zaplanuj z nami Opoczno, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.07 MB]

Ikona docZgłoszenie do udziału w konkursu, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [283.50 KB]

Ikona docKlauzula informacyjna, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [284.00 KB]

Ikona docOświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [282.00 KB]

Ikona docObszar objety MPZP, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [927.00 KB]

Ikona docSchemat pracy, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [328.50 KB]

 

logotyp projektu


Liczba wyświetleń: 1446

Powrót
Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Sport i Rekreacja Gmina Opoczno

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Relacje z wydarzeń