Konsultacje w toku

Ankieta dla Mieszkańców Gminy Opoczno

Opublikowano dn. 28.01.2021
Autor: OPOCZNO


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy! Zapraszamy do podzielenia się z nami Waszą opinią.

W związku z trwającymi pracami nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Partyzantów, Ceramicznej, Przemysłowej oraz przedłużenia ulicy Brzozowej (podstawa: Uchwała Nr XXIII/254/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 września 2020 r.) Burmistrz Opoczna zaprasza Państwa do uczestnictwa w pracach projektowych nad tworzonym dokumentem.

Na mocy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wypracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie poddany opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, uzgodniony z odpowiednimi organami a następnie wyłożony do publicznego wglądu.

W celu przygotowania materiałów na potrzeby procedury planistycznej bardzo prosimy o odpowiedź na poniższe pytania. Wiedza na temat Państwa opinii i potrzeb dotyczących funkcjonowania obszaru objętego planem pozwoli projektantom planu na przygotowanie optymalnych propozycji rozwiązań.

Zaznaczamy, iż wypełnienie przez Państwa poniższej anonimowej ANKIETY jest działaniem dodatkowym, ma charakter konsultacji społecznych i nie odbiera uprawnień przysługujących Państwu na mocy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Ankieta jest dostępna:

https://www.webankieta.pl/ankieta/596660/opoczno-2021.html

 

 Serdecznie dziękujemy każdemu uczestnikowi badania!
Ankieta będzie aktywna do 28 lutego 2021 r.
 
Badanie ankietowe realizowane w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
 
logo

 

Liczba wyświetleń: 1482

Powrót
Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Sport i Rekreacja Gmina Opoczno

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Relacje z wydarzeń